Μήλλας, «Άνθρωποι της θάλασσας» (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μήλλας, «Άνθρωποι της θάλασσας» (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Κεφάλαιο Βιβλίου

Ακύλας Μήλλας, «Άνθρωποι της θάλασσας» Μήλλας, Πρώτη και Αντιγόνη (1992) σσ. 451-495

Στοιχεία
Η μονογραφία «Άνθρωποι της θάλασσας», με τις εκπληκτικές περιγραφές και τις πολυτιμότατες πληροφορίες για τον ναυτόκοσμο και τα καΐκια, την ψαρική, τους ψαράδες και τους πλουσιότατους ψαρότοπους της Προποντίδας / Θάλασσας του Μαρμαρά, είναι ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του Ακύλα Μήλλα, Πρώτη και Αντιγόνη, τα Πριγκηπόνησα (Σύλλογος Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Η Μνημοσύνη» , έκδοση αρ. 3, με τη φροντίδα των εκδόσεων Άγρα, Αθήνα 1992) σσ. 451-495.  >>>>  Μία σύνοψη του θέματος μπορείτε να βρείτε εδώ σε μορφή pdf (στα Κείμενα, στο Στο Συνοδευτικό Υλικό): Μήλλας, Προποντίδα 07. Η ψαρική και τα μαρμαρινά σκαριά (1994)
Λέξεις - κλειδιά
Αλιεία, αλιεύματα.
Βάρκα.
Βιθυνία.
Βόσπορος.
Εικοστός αιώνας.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Ιστιοφόρα.
Ιχθυοπανίδα.
Κύζικος.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Μαρμαρονήσια.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Μπρίκια ιστιοφόρα.
Ναυτόκοσμος.
Οθωμανική εποχή.
Πριγκηπόννησα.
Προύσα, Βιλαέτι Προύσας.
Ρωμιοσύνη.
Φυσικό φαινόμενο.
Ψαραγορά.
Ψαράς, ψαράδες.
Ψάρια – θαλασσινά.
Ψαρική.
Ψαρότοποι.