Η Γέφυρα του Ιουστινιανού στον ποταμό Σαγγάριο (λεπτομ. της βόρειας όψης)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_BYZPW_KTV01_119.JPG
Τίτλος
Η Γέφυρα του Ιουστινιανού στον ποταμό Σαγγάριο (λεπτομ. της βόρειας όψης)
Περιγραφή
Γέφυρα Ιουστινιανού Α΄ (τουρκικά Beş Köprü) σε βραχίονα του ποταμού Σαγγάριου, κοντά στην πόλη Αντάπαζαρι, φωτ 119. Λήψη προς τη βόρεια πλευρά της λίθινης γέφυρας του 6ου αι. (αυτή η βόρεια όψη της γέφυρας είναι η στραμμένη προς τη Μαύρη Θάλασσα, όπου εκβάλλει ο ποταμός). Διακρίνονται δύο από τις καμάρες του δυτικού άκρου μέσα στο βαλτοτόπι που έχει δημιουργηθεί, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος του ανοίγματος τους. Στα αριστερά, μόλις διακρίνεται ένα από τα μεγάλα ποδαρικά που συγκρατούν το κεντρικό τμήμα της κατασκευής.
Χρόνος λήψης
20/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βιθυνία.
Βυζαντινές συγκοινωνίες, υποδομές.
Βυζαντινή γέφυρα.
Γέφυρα.
Επικοινωνιακοί άξονες.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Ποτάμια, βαλτότοποι.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Σαγγάριος ποταμός.
Υποδομές.