Η Γέφυρα του Ιουστινιανού στον ποταμό Σαγγάριο (λεπτομ. της βόρειας όψης)
[Φωτογραφικό υλικό]