Ο ελαιώνας της θρακικής Μάκρης στην ακτή του Βόρειου Αιγαίου
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_AL_KM_M_004.jpg
Τίτλος
Ο ελαιώνας της θρακικής Μάκρης στην ακτή του Βόρειου Αιγαίου
Περιγραφή
Μάκρη Έβρου, φωτ 04. Ένας μικρός ελαιώνας δίπλα στη θάλασσα, κοντά στη Σπηλιά «του Κύκλωπα».
Χρόνος λήψης
2/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Αιγαίο ΒΑ.
Αιγαίο, ελιά.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Ελαιώνας.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.