Ο ελαιώνας της θρακικής Μάκρης στην ακτή του Βόρειου Αιγαίου
[Φωτογραφικό υλικό]