Ελεύθερα άλογα στην Ίμβρο (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

HORSE_L_T_008a.jpg
Τίτλος
Ελεύθερα άλογα στην Ίμβρο (το 2003)
Περιγραφή
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada. Ελεύθερα άλογα στην εξοχή (μεταξύ Αγίων Θεοδώρων και Σχοινουδίου). Ήταν ένα κοπάδι με καμιά δεκαπενταριά πανέμορφα ζωντανά.
Χρόνος λήψης
16/7/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada.