Ελεύθερα άλογα στην Ίμβρο (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]