Σύγχρονη Συρία γενικά στοιχεία (2014-15)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Σύγχρονη Συρία γενικά στοιχεία (2014-15)
Συγγραφέας
ΑΠΑΝ
Τίτλος
Η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας: γεωπολιτικά και γεωφυσικά στοιχεία
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Σημειώσεις Ταξιδιωτικές.
Χαρακτηρισμός
Κείμενα και λεζάντες έκθεσης.
Αριθμός σελίδων
11
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Μεσόγειος.
Αντιλίβανος.
Βουνά.
Δαμασκός.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Έρημος.
Ευφράτης ποταμός.
Μουσουλμάνοι.
Ορόντης ποταμός.
Συρία.
Χάρτης.
Χριστιανοί Ανατολής.