Χαλέπι, το 2009: Η εκπληκτική πρόσβαση στο Κάστρο (13ος αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_K_102.jpg
Τίτλος
Χαλέπι, το 2009: Η εκπληκτική πρόσβαση στο Κάστρο (13ος αι.)
Περιγραφή
Χαλέπι Κάστρο φωτ 102. Η λίθινη γέφυρα πάνω από την τάφρο με τα χαμηλά σκαλοπάτια (για να διευκολύνεται η άνοδος ανθρώπων, ζώων και προϊόντων) και ο πύργος στη μέση της απόστασης, από την αρχή της τάφρου μέχρι τον πυλώνα του Κάστρου. Ο πύργος φρουρούσε ταυτόχρονα και το ξύλινο κινητό τμήμα της γέφυρας, το οποίο σηκωνόταν σε περίπτωση ανάγκης. Αργότερα, καταργήθηκε το ξύλινο τμήμα και αντικαταστάθηκε με πέτρινο.
Ο πύργος καταμεσής της γέφυρας έχει ύψος 20 μ.
Πίσω, ορθώνεται η οχύρωση που περιβάλλει την κορυφή του λόφου.
Χρόνος λήψης
3/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γέφυρα.
Μαμελούκοι.
Μεσαιωνική εποχή.
Οχυρώσεις.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.