Χαλέπι, η εκπληκτική πρόσβαση στο Κάστρο (13ος αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]