Χαλέπι, το 2009: Η εκπληκτική πρόσβαση στο Κάστρο (13ος αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]