Η δυτική όψη (πρόσοψη) της εντυπωσιακής πρωτοβυζαντινής βασιλικής στον οικισμό Καλμπ Λόζε (το 1999)
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_BYZ_QALB_101.jpg
Τίτλος
Η δυτική όψη (πρόσοψη) της εντυπωσιακής πρωτοβυζαντινής βασιλικής στον οικισμό Καλμπ Λόζε (το 1999)
Περιγραφή
Καλμπ Λόζε / Qalb Lozeh (ορεινός κι απομονωμένος οικισμός στη ΒΔ Συρία) φωτ 21. Το πιο εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό στοιχείο στην πρόσοψη αυτού του επιβλητικού εκκλησιαστικού μνημείου, που χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι., είναι οι δύο τετράπλευροι πύργοι στα δεξιά και τ’ αριστερά της εισόδου. Σώζεται σχεδόν ακέραιος ο βόρειος (αριστερός) πύργος.
Χρόνος λήψης
4/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Βυζαντινά μνημεία.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή Συρία.
Πύργος, πύργοι.
Συρία ΒΔ.