Η δυτική όψη (πρόσοψη) της εντυπωσιακής πρωτοβυζαντινής βασιλικής στον οικισμό Καλμπ Λόζε (το 1999)
[Φωτογραφικό υλικό]