Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2000): Τέσσερις επιγραφές εντοιχισμένες στη βόρεια εξωτερική όψη του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B008_010.jpg
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2000): Τέσσερις επιγραφές εντοιχισμένες στη βόρεια εξωτερική όψη του ναού
Περιγραφή
Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, χριστιανορθόδοξο εκκλ. συγκρότημα στα Ψωμαθειά / Samatya (Koça Mustafa Paşa Mahallesi) στην Παλαιά Πόλη, φωτ 37. Η πλαϊνή είσοδος του ναού, στη Β-ΒΔ πλευρά του κτίσματος, λειτουργεί πλέον σαν κεντρική είσοδος προς τον εξωνάρθηκα. Εδώ, στον δεξί πλαϊνό τοίχο, έχουν ενσωματωθεί μερικά λιθανάγλυφα από παλαιότερες φάσεις του ναού. Ένας τρόπος να διασωθούν, μετά από την ολική καταστροφή του ναού τον Σεπτέμβριο του 1955.
Χρόνος λήψης
9/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.