Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά (το 2000): Τέσσερις επιγραφές εντοιχισμένες στη βόρεια εξωτερική όψη του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]