Ο άμβωνας του Αγίου Γεωργίου Κουζκουντζουκίου (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH008b_005.jpg
Τίτλος
Ο άμβωνας του Αγίου Γεωργίου Κουζκουντζουκίου (κοντινό)
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Κουζκουντζουκίου, ναός, φωτ 05. Το πάνω μέρος του πρόσφατα ανακαινισμένου άμβωνα με τους ζωγραφισμένους αγίους.
Χρόνος λήψης
23/2/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άμβωνας.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.