Ο άμβωνας του Αγίου Γεωργίου Κουζκουντζουκίου (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]