Το παλαιό Ρωμαίικο Κεντρικό Παρθεναγωγείο Ψωμαθειών στον κεντρικό δρόμο (το 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_B008_024.jpg
Τίτλος
Το παλαιό Ρωμαίικο Κεντρικό Παρθεναγωγείο Ψωμαθειών στον κεντρικό δρόμο (το 2000)
Περιγραφή
Κεντρικόν Παρθεναγωγείον της ενορίας των εν Υψωμαθείοις Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Ψωμαθειά, Samatya, Koça Mustafa Paşa) φωτ 04.
Χρόνος λήψης
9/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παρθεναγωγείο.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.