Η τέχνη του γυαλιού (2014)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Η τέχνη του γυαλιού (2014)
Συγγραφέας
ΑΠΑΝ
Τίτλος
Η τέχνη του γυαλιού και οι περιπέτειές της
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Κείμενα και λεζάντες έκθεσης.
Χαρακτηρισμός
Εργασία συνεργάτη.
Αριθμός σελίδων
7
© ΑΠΑΝ
Ναι
Περιεχόμενο
Συνοπτική περιγραφή της εξέλιξης της υαλουργίας με κέντρο τη Συρία, πατρίδα σπουδαίων τεχνητών από τα αρχαία χρόνια.
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητα.
Βενετία μεσαιωνική.
Βυζαντινή εποχή.
Γυαλί.
Γυαλικό / Υαλικό.
Δαμασκός.
Ιράν.
Ισλαμική τέχνη.
Μουσεία.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Περσία.
Πλίνιος ο Πρεσβύτερος.
Συρία.