Στάθη (επιμ.), Ρωμιοί στην Υψηλή Πύλη (2002)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Στάθη (επιμ.), Ρωμιοί στην Υψηλή Πύλη (2002)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Πρακτικά Συνεδρίου

Αδαμάντιος Στ. Ανεστίδης, Βασ. Βλ. Σφυρόερας, Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Σάββας Ε. Τσιλένης κ.ά., Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2001 Πηνελόπη Στάθη (επιμ.), σειρά Πρακτικά 1 (3) Τρίτη Επιστημονική Ημερίδα, (Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, Αθήνα 2002)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN 960-87522-0-5 – ISSN 1109-6241
Λέξεις - κλειδιά
Θεσμοί.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Οθωμανική αυλή.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Οθωμανικοί θεσμοί.
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Ρωμιοσύνη.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.
Φαναριώτες.