Η μεγάλη αφίσα της Έκθεσης στην είσοδο του κήπου στο ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή)
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_013.JPG
Τίτλος
Η μεγάλη αφίσα της Έκθεσης στην είσοδο του κήπου στο ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή)
Περιγραφή
Έκθεση «Χαίρε, ω φιλτάτη Συρία!» ΜΙΕΤ και ΑΠΑΝ με φωτογραφίες του Θεόφιλου Προδρόμου (Θεσσαλονίκη 2015) φωτ 13.
Χρόνος λήψης
15/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.