Η μεγάλη αφίσα της Έκθεσης στην είσοδο του κήπου στο ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή)
[Φωτογραφικό υλικό]