Αμφορείς και άγκυρες, Αρχαιολογικό Μουσείο Σινώπης
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_SI_SI_MUS_056.jpg
Τίτλος
Αμφορείς και άγκυρες, Αρχαιολογικό Μουσείο Σινώπης
Περιγραφή
Αρχαιολογικό Μουσείο Σινώπης φωτ 056.
Χρόνος λήψης
13/6/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Γλυπτό, γλυπτά.
Σινώπη / Sinop.