Άσσος / Μπεχράμκαλέ το 2015: Φυσιογνωμίες από το παρελθόν που ζωντανεύουν τις αρχαιότητες
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASDAR_ASSOS_108.jpg
Τίτλος
Άσσος / Μπεχράμκαλέ το 2015: Φυσιογνωμίες από το παρελθόν που ζωντανεύουν τις αρχαιότητες
Περιγραφή
Άσσος φωτ 108.
Χρόνος λήψης
23/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία.
Αιγαίο Ανατολικό.
Αιολίς / Αιολίδα / Αιολία.
Ασιατική Τουρκία.
'Ασσος.
Γυναίκες.
Εικοστός πρώτος αιώνας.