Ιωαννίδης, Αβράμιος Ομηρόλης, βιογραφία (περιοδικό Όμηρος, Σμύρνη 1873)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ιωαννίδης, Αβράμιος Ομηρόλης, βιογραφία (περιοδικό Όμηρος, Σμύρνη 1873)
Συγγραφέας
Σεραπίων Ιωαννίδης, Ανδρονικεύς
Τίτλος
«Αβράμιος Ομηρόλης, ήτοι βιογραφικόν σχεδίασμα»
Χρονολογία
1873
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Περιοδικό.
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
ΟΜΗΡΟΣ έτος Α΄ (Σμύρνη 1873)
Αρ. τεύχους
Φυλ. ΙΑ΄
Σελίδες
589-598
Ιστοσελίδα
http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/omiros/index
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Κοινωνικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Γαλατάς / Galata.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Ελληνική παιδεία.
Εμπόριο.
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης.
Ευάγγελος, Μητροπολίτης Πέργης.
Καισάρεια / Kayseri.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Λόγιοι.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Νίγδη / Niğde.
Όθων της Ελλάδος.
Σμύρνη / İzmir.
Σχολείο.
Τουρκόφωνοι Ρωμιοί.
Τυπογραφία, τυπογραφεία.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χάλκη / Χεϊμπελίαντά, νησί.