Κολιαδήμου, Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας (1890-1940) (2006)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κολιαδήμου, Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας (1890-1940) (2006)
Συγγραφέας
Αγνή Κ. Κολιαδήμου
Τίτλος
Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας: Προσφυγικές Διαδρομές (1890-1940)
Χρονολογία
2006
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας: Προσφυγικές Διαδρομές (1890-1940) (2006)
Ιστοσελίδα
invenio.lib.auth.gr
Αρ. σελίδων
197 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Διδακτορική Διατριβή.
©:
Αγνή Κ. Κολιαδήμου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Ανταλλάξιμοι.
Γλωσσικό ιδίωμα.
Εικοστός αιώνας.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Κοινοτική οργάνωση.
Μακεδονία.
Νίγδη / Niğde.
Πρόσφυγες.
Συνθήκη Λωζάννης 1923.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.
Χριστιανορθόδοξος βίος.