Στη ρωσική φυλακίδα "Κολχίδα"
[Εικονογραφικό υλικό]

BLACKS_Gen_003.jpg
Τίτλος
Στη ρωσική φυλακίδα "Κολχίδα"
Λεζάντα πρωτοτύπου
«Επί της ρωσσικής φυλακίδος 'Κολχίδος'»
Πηγή
Βιβλίο
© ΑΠΑΝ
Ναι
Είδος
Φωτογραφία στο κατάστρωμα μικρού (πολεμικού) σκάφους
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Πλοίο.
Φωτογραφικά Αρχεία.