Οι αγελάδες του Γηρυόνη (από άθλο του Ηρακλή), λεπτομέρεια χαλκιδικού αμφορέα
[Εικονογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_PAINT_004.jpg
Τίτλος
Οι αγελάδες του Γηρυόνη (από άθλο του Ηρακλή), λεπτομέρεια χαλκιδικού αμφορέα
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Είδος
Αρχαίο αγγείο (λεπτομ. αρχαϊκού αμφορέα)
Λέξεις - Κλειδιά
Αμφορείς.
Αρχαία ελληνική ζωγραφική.
Αρχαϊκή εποχή.
Ελληνική μυθολογία.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ζωγραφική.
Ηρακλής.
Κεραμική, Αρχαϊκή περίοδος.
Μυθολογικά όντα.
Σκύθες.
Σκυθία.