Οι αγελάδες του Γηρυόνη (από άθλο του Ηρακλή), λεπτομέρεια χαλκιδικού αμφορέα
[Εικονογραφικό υλικό]