Χάλκινο «τάλαντο» από την Κύπρο
[Εικονογραφικό υλικό]

CY_NOM_001.jpg
Τίτλος
Χάλκινο «τάλαντο» από την Κύπρο
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Τάλαντο προϊστορικό
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο.
Επικοινωνιακοί άξονες.
Εποχή Χαλκού.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Θαλάσσιες μεταφορές.
Κύπρος.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μέτρα και σταθμά.
Μυκηναϊκή Ελλάδα.
Νόμισμα, νομίσματα.
Προϊστορική Κύπρος.