Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 3 Οι ήρωες (1986)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κακριδής (επιστ. επιμ.), Μυθολογία τ. 3 Οι ήρωες (1986)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μιχάλης Κοπιδάκης, Νίκος Παπαχατζής et al, Ελληνική Μυθολογία, Οι ήρωες, τοπικές παραδόσεις, Ιωάννης Κακριδής (επιστ. επιμ.) τόμος 3, Ελληνική Μυθολογία (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Για την πεντάτομη σειρά, η Εκδοτική Αθηνών οργάνωσε ένα επιστημονικό επιτελείο υπό τη γενική εποπτεία του σοφού Ιωάννη Κακριδή (1901-1992) με στόχο να καταγραφεί η αρχαία ελληνική μυθολογία σε όλο της το εύρος και, κατά το δυνατόν, με τις κυριότερες από τις πολλαπλές εκδοχές του κάθε μύθου. Το έργο στηρίζεται στις αρχαίες πηγές. Κάθε θέμα συμπληρώνεται με «Ανάλυση και σχόλια», καθώς και με πολύ ενδιαφέρον εικονογραφικό υλικό.

Ο τρίτος τόμος (376 σελ. και 190 εικόνες) πραγματεύεται τους Ήρωες της Αττικής, Βοιωτίας, Θεσσαλίας, Αιτωλίας, Αργολίδας, Λακωνίας – Μεσσηνίας, Ήλιδας, Αρκαδίας, Κορίνθου, Κρήτης, Θράκης, Νησιωτικής Ελλάδας και Μ. Ασίας, καθώς και τις Αλεξανδρεινές παραδόσεις. Βιβλιογραφία σσ. 358-359. Πίνακας [αρχαίων] συγγραφέων και έργων, Συντομογραφίες, Κατάλογοι εικόνων σσ. 360-365. Ευρετήριο σσ. 365-376.

>>>>>>>>> Βλέπε και Συνοδευτικό Υλικό

Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα.
Αιγαίο.
Ανατολικές λατρείες.
Αργολίδα.
Αρχαία ελληνική ζωγραφική.
Αρχαία ελληνική τέχνη.
Αρχαία Πελοπόννησος.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίοι Έλληνες θεοί.
Αττική.
Βοιωτία.
Γεωμετρική περίοδος.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική μυθολογία.
Ελληνιστική εποχή.
Εποχή Σιδήρου.
Εποχή Χαλκού.
Ηρακλής.
Θεσσαλία.
Θησέας.
Θράκη.
Ιωνία.
Κάβειροι, θεοί / θεότητες.
Κλασική εποχή.
Κρήτη, αρχαιότητα.
Μικρά Ασία.
Μινωική Κρήτη.
Μύθοι, θρύλοι.
Νερό.
Ομηρική εποχή.
Πελοπόννησος, αρχαιότητα.
Πήλιο, βουνό.
Τελετουργίες.
Χθόνια θεότητα.