Πινακίδα (β) από τη μυκηναϊκή Πύλο με απεικόνιση ζυγαριάς στο κέντρο
[Εικονογραφικό υλικό]

GP_ME_PY_002b.jpg
Τίτλος
Πινακίδα (β) από τη μυκηναϊκή Πύλο με απεικόνιση ζυγαριάς στο κέντρο
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Σχέδιο (αποτύπωμα πινακίδας με Γραμμική Β)
Λέξεις - Κλειδιά
Μέτρα και σταθμά.
Μυκηναϊκή εποχή.