Πινακίδα (β) από τη μυκηναϊκή Πύλο με απεικόνιση ζυγαριάς στο κέντρο
[Εικονογραφικό υλικό]