Νόμισμα της αρχαίας Σινώπης: η νύμφη Σινώπη (5ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

G_NOM_SINOPE_001a.jpg
Τίτλος
Νόμισμα της αρχαίας Σινώπης: η νύμφη Σινώπη (5ος π.Χ. αι.)
Περιγραφή
Νόμισμα της μητροπολιτικής πόλεως Σινώπης, 5ος π.Χ. αιώνας: η νύμφη Σινώπη. Αρχαιολογικό Μουσείο Σινώπης
>>>> Και πίσω πλευρά (στο Συνοδευτικό Υλικό)
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κλασική εποχή.
Μουσείο.
Νόμισμα, νομίσματα.
Σινώπη / Sinop.