Νόμισμα της αρχαίας Σινώπης: η νύμφη Σινώπη (5ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]