Σκύθης τοξότης σε αθηναϊκό αγγείο, 525-520 π.Χ.
[Εικονογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_PAINT_013.jpg
Τίτλος
Σκύθης τοξότης σε αθηναϊκό αγγείο, 525-520 π.Χ.
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Αρχαίο αγγείο (λεπτομ.)
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Αρχαία ελληνική ζωγραφική.
Αρχαϊκή εποχή.
Αττικά αγγεία.
Βρετανικό Μουσείο / British Museum.
Ένδυμα, ενδύματα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ζωγράφος.
Σκύθες.