Σκύθης τοξότης σε αθηναϊκό αγγείο, 525-520 π.Χ.
[Εικονογραφικό υλικό]