Βιζύη / Vize το 1996: Τμήμα του αρχαίου Θεάτρου (1ος-2ος μ.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_V_015.jpg
Τίτλος
Βιζύη / Vize το 1996: Τμήμα του αρχαίου Θεάτρου (1ος-2ος μ.Χ. αι.)
Περιγραφή
Βιζύη (τουρκ. Vize). Το τμήμα του αρχαίου θεάτρου (1ος-2ος μ.Χ. αι.) που ήρθε στο φως το καλοκαίρι του 1995, μερικές ημέρες μετά την έναρξη του ανασκαφικού έργου στη λησμονημένη ανατολικοθρακική κωμόπολη (που κατάντησε ταπεινό προσφυγοχώρι μετά την Έξοδο του 1922).
Η μικρή ομάδα των φοιτητών του Τμήματος Γραμμάτων και Επιστημών του Πανεπιστημίου Trakya της Αδριανούπολης (Edirne), υπό τη διεύθυνση του δρ. Özkan Ertuĝrul, ήταν η πρώτη οργανωμένη ανασκαφική αποστολή εδώ (η πρώτη αρχαιολογική και όχι αρχαιοκαπηλική σκαπάνη στη γη της Βιζύης).
Χρόνος λήψης
15/4/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Βιβλίο
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανασκαφές.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιζύη / Vize.
Θέατρο αρχαίο.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.