Τμήμα του αρχαίου Θεάτρου της Βιζύης 1ος-2ος μ.Χ. αι. (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_V_015a.jpg
Τίτλος
Τμήμα του αρχαίου Θεάτρου της Βιζύης 1ος-2ος μ.Χ. αι. (κοντινό)
Περιγραφή
Βιζύη (τουρκ. Vize) φωτ 15α. Μαρμάρινες κερκίδες από τμήμα του ελληνορωμαϊκού Θεάτρου (1ος-2ος μ.Χ. αι.) που ήρθε στο φως το καλοκαίρι του 1995, μερικές ημέρες μετά την έναρξη του ανασκαφικού έργου στη λησμονημένη ανατολικοθρακική κωμόπολη (η οποία κατάντησε ταπεινό προσφυγοχώρι μετά την Έξοδο του 1922).
Χρόνος λήψης
15/4/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανασκαφές.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιζύη / Vize.
Θέατρο αρχαίο.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.