Τμήμα του αρχαίου Θεάτρου της Βιζύης 1ος-2ος μ.Χ. αι. (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]