Μεσημβρία: Κατάλοιπα του βυζαντινού τείχους κοντά στην είσοδο της χερσονήσου (το 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_021.jpg
Τίτλος
Μεσημβρία: Κατάλοιπα του βυζαντινού τείχους κοντά στην είσοδο της χερσονήσου (το 1987)
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, φωτ 21. Κατάλοιπα του βυζαντινού τείχους (πριν από την αναστήλωση). Βρίσκονται στον κόρφο που σχηματίζεται από τη συνάντηση του λαιμού με την είσοδο της μικρής χερσονήσου και το νότιο φυσικό λιμάνι, το οποίο φιλοξενούσε άλλοτε εκατοντάδες ψαρόβαρκες και εμπορικά ιστιοφόρα.
Χρόνος λήψης
5/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.