Μεσημβρία: Κατάλοιπα του βυζαντινού τείχους κοντά στην είσοδο της χερσονήσου (το 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]