Σύνεργα ψαρικής στα σκαλιά του παλαιού ενοριακού σχολείου στη Σωζόπολη (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_EK01_010.jpg
Τίτλος
Σύνεργα ψαρικής στα σκαλιά του παλαιού ενοριακού σχολείου στη Σωζόπολη (το 1993)
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol, ναός Sveta Bogoroditsa (Παναγίας) 15ου αι., φωτ. 10. Σύνεργα ψαρικής στα σκαλιά του παλαιού ενοριακού σχολείου, στον αυλόγυρο του ημιυπόγειου ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγία, 16ος αι.).
>>>> Δες στο Συνοδευτικό Υλικό: Κείμενα, Χάρτες, Βιβλιογραφία, Φωτογραφίες <<<<
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.
Ψαρική.
Ψαρότοποι.