Σύνεργα ψαρικής στα σκαλιά του παλαιού ενοριακού σχολείου στη Σωζόπολη (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]