Στον Πατρ. Ναό του Αγ. Γεωργίου: Η βυζαντινή Παναγία η Παμμακάριστος (κοντινό της ψηφιδωτής εικόνας πριν από την αποκατάσταση)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8_FANB_073.jpg
Τίτλος
Στον Πατρ. Ναό του Αγ. Γεωργίου: Η βυζαντινή Παναγία η Παμμακάριστος (κοντινό της ψηφιδωτής εικόνας πριν από την αποκατάσταση)
Περιγραφή
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου φωτ 73. Η Παναγία η Παμμακάριστος, λεπτομέρεια της εμβληματικής ψηφιδωτής εικόνας του Πατριαρχικού Ναού, έργο του 11ου-12ου αιώνα. Είναι τοποθετημένη σε μεγάλο προσκυνητάρι στο παρεκκλήσι της Παμμακαρίστου στην Α-ΝΑ πλευρά του Αγίου Γεωργίου (στη δεξιά πλευρά του τέμπλου). Σπάνιο έργο και πολύτιμο κειμήλιο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Χρόνος λήψης
27/2/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινή αγιογραφία.
Εικόνα φορητή.
Θεοτόκος.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Παναγία Παμμακάριστος.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Φανάρι.
Φώτιος Β΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ψηφιδωτά.