Στον Πατρ. Ναό του Αγ. Γεωργίου: Η βυζαντινή Παναγία η Παμμακάριστος (κοντινό της ψηφιδωτής εικόνας πριν από την αποκατάσταση)
[Φωτογραφικό υλικό]