Επιτύμβια στήλη από τη Χερσόνησο (3ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

UKR_CH_S_101.jpg
Τίτλος
Επιτύμβια στήλη από τη Χερσόνησο (3ος π.Χ. αι.)
Περιγραφή
Επιτύμβια στήλη από τη Χερσόνησο, 3ος π.Χ. αι.
Σεβαστόπολη, Ιστορικό-Αρχαιολογικό Μουσείο.
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Επιτύμβια στήλη.
Σεβαστούπολη / Sevastopol.