Επιτύμβια στήλη από τη Χερσόνησο (3ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]