Αρματοδρομία: ελεφαντοστό από σκυθικό τύμβο (τέλη 4ου π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

UKR_KER_G_ANCIENT_PAINT_080.jpg
Τίτλος
Αρματοδρομία: ελεφαντοστό από σκυθικό τύμβο (τέλη 4ου π.Χ. αι.)
Περιγραφή
Αρματοδρομία (με αρματηλάτες τους Διόσκουρους;). Ελεφαντοστό από σκυθικό τύμβο κοντά στο Παντικάπαιο-Κέρτς, τέλη 4ου π.Χ. αι.
Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαία ελληνική τέχνη.
Ελεφαντόδοντο / ελεφαντοστούν / ιβουάρ.
Ζωγραφική.
Κερτς / Παντικάπαιον.
Μουσείο Ερμιτάζ / Ερμιτάζ.
Ουκρανία.