Αρματοδρομία: ελεφαντοστό από σκυθικό τύμβο (τέλη 4ου π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]