Στην Παναγία την Χρυσοκέφαλο / Fatih Camii, Τραπεζούντα (το 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_BYZl_PCHRYS_005.jpg
Τίτλος
Στην Παναγία την Χρυσοκέφαλο / Fatih Camii, Τραπεζούντα (το 1987)
Περιγραφή
Κακοποιημένο κιονόκρανο στην Παναγία την Χρυσοκέφαλο, τον μητροπολιτικό ναό της βυζαντινής Τραπεζούντας (σήμερα Φατίχ, Ορτά ή και Μπουγιούκ Τζαμί).
Χρόνος λήψης
8/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Θεοτόκος.
Κιονόκρανο.
Τραπεζούντα.